Het bestuur van de "Kleurkanarie"

 

 • 2e Voorzitter:
  J.v. Bleijswijk
  Oosteinde 41
  2548 AK Den Haag
  070-3954849

 • Ringen Commissaris
  J.v.Bleijswijk
  Oosteinde 41
  2548 AK Den Haag
  Tel: 070-3954849

 • Penningmeester:
  R.A.Groenendijk
  Ruimtebaan 12
  2728 MA Zoetermeer
  079-3411343
  Rabobank: IBAN: NL98RABO0179534912
 • t.n.v. vereniging De Kleurkanarie

 • 2e penningmeester
  R.Hoogduin
  L.v.Wateringseveld 301
  2548 BL Den Haag
  06 53833654

 • Commissaris
  K.Bakkenes
  Lijnbaan 64
  2728 AK Zoetremeer
  06 21489665